top of page

de beste mest van
Nederland en Vlaanderen

editie: 2024

tina_12b.png

wat is de bedoeling?

 Zeg nooit zomaar "drijfmest" tegen drijfmest. Er zijn namelijk grote kwaliteitsverschillen.

 

Grootschalig onderzoek in 2019 liet duidelijk zien dat gerijpte, niet stinkende, emissie-arme drijfmest (top mest dus) een veel beter voedsel is voor het bodemleven en een betere grasgroei toelaat dan de minderwaardige, rottende, stinkende, emissierijke stront. Verder zijn er ook grote verschillen in bemestingsefficientie. Zeker nu de derogatie eraf gaat, wordt de benutting van nutrienten uit drijfmest van erg groot belang (top bemest dus).

 

De bedoeling van de wedstrijd top mest - top bemest is om die kwaliteitsverschillen en verschillen in bemestingsefficienteie onder de aandacht van boeren, adviseurs, onderzoekers en zeker ook beleidsmakers te brengen.

 We gaan ons niet beperken tot runderdrijfmest, maar stellen de wedstrijd ook open voor varkensdrijfmest. 

image.png

maart

inschrijven kan tot 23 maart

image.png

februari-maart

de monsters worden genomen

image.png

april-mei

onderzoeken en verwerking
van de data

image.png

september

prijsuitreiking

van waar komt het idee?

  In 2019 organiseerde de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en een tiental toeleveringsbedrijven
een grootschalig onderzoek naar mestkwaliteit en stikstofbenutting na aanwending in het voorjaar voor de eerste snede. Daarbij werden voor het eerst emissies rechtstreeks uit drijfmestmonsters gemeten. We vonden enorme verschillen in mestkwaliteit duidelijk gekoppeld aan het winterrantsoen van de koeien.

 

Daarop verderwerkend organiseerden we in 2023 binnen het project van natuur-inclusieve landbouw in Gelderland "fiche 5.1 Kennis in en door de praktijk" een mestwedstrijd op kleine schaal in een groep van 15 melkveehouders. Wij willen deze wedstrijd nu opschalen tot Nederland en Vlaanderen.

"Iedereen was er zeker van dat het niet kon,
tot er iemand kwam die dat niet wist"

Albert Einstein

bottom of page